Templates by BIGtheme NET

กองทัพอากาศ จัดส่งเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือ BT-67 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เตรียมขึ้นบินโปรย “ละอองน้ำ”

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟ้าป่า และหมอกควันในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จึงได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จาก กองบิน 46 พิษณุโลก เข้ามาเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน 41 เชียงใหม่ ภายในเย็นวันนี้ (31 มีนาคม 2562) และเตรียมทำการบินโปรยน้ำดับไฟป่า และหมอกควัน ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ3,000 ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

สำหรับแผนการปฏิบัติการบินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ กองทัพอากาศกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดพื้นที่และวางแผนการบินที่เหมาะสมต่อไป

321 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้