Templates by BIGtheme NET

หน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามงานสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย)ปี 2562 ณ พื้นที่ปลูกลำไยแปลงใหญ่ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามงานสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย)ปี 2562 ณ พื้นที่ปลูกลำไยแปลงใหญ่ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

[/checklist]

147 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้