Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดและเกียรติบัตร-โล่เชิดชูเกียรติให้บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรดีเด่น ระดับกอง ประจำปี 2562, มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562

145 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้