Templates by BIGtheme NET

พิษณุโลก คุณพจนารถ หาญตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท PA AIR AND SERVICE. Co.Ltd ที่ได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย ณ โรงเลี้ยงของกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 จำนวน 3 เครื่อง


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทหาร กองประจำการ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และขอขอบพระคุณ คุณ พจนารถ หาญตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท PA AIR AND SERVICE. Co.Ltd ที่ได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย ณ โรงเลี้ยงของกองพันฯ เพื่อให้น้องๆ ทหาร กองประจำการได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุข งานนี้น้องๆยิ้มกันแก้มบานไปเลยทีเดียว พันเอก ภพ สิวรรณ์รัตน์ ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23  ได้ฝากผู้สื่อข่าว ขอขอบพระคุณ มาอีกครั้งจากใจ ที่ท่านได้ร่วมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารประจำการในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข กิจการ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

327 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้