Templates by BIGtheme NET

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด”ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” ประชาชนเนืองแน่นด้วยความศรัทธา

วันที่ 27 ก.ย.2562 ที่บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในนามกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าเราจะได้การสนับสนุนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ ยกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรม คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในลำดับต่อไป ในการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาและวัฒนธรรม หรือยูเนสโกในปีถัดไป นอกจากนี้ ได้มีการขึ้นทะเบียนผ้าซิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว และด้วยพื้นฐานและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายในนามของรัฐบาล เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในการร่วมกันสืบสานรักษา และต่อยอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามของชาวเพชรบูรณ์ให้อยู่กับชาวเพชรบูรณ์และประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบต่อไป

โดยจากหลังพิธีเปิด นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมขบวนรถบุษบกประดิษฐาน พระพุทธมหาธรรมราชา ขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนช้างมงคล และขบวนการแสดงจาก 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาแสดงย้อนอดีตถึงความเจริญรุ่งเรืองและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ เคลื่อนขบวนผ่านบริเวณพิธีเปิดงาน และไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมชมขบวนอย่างเนืองแน่น

180 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้