Templates by BIGtheme NET

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นาย ณรงค์ มาแจ้ง อายุ 65 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล

วันที่ 30 กันยายน 2562 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลบ้านคลอง ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นาย ณรงค์ มาแจ้ง อายุ 65 ปี ณ บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก มีความพิการทางการเคลื่อนไหว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก อาศัยอยู่กับ นาง มัณธนา พรหมธานี อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นภรรยา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการประมาณเดือนละ 1,400 บาท โดยสภาพบ้านเดิมเป็นเพิงสังกะสี ไม่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39 เทศบาลตำบลบ้านคลอง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลบ้านคลอง ยังได้มอบถุงยังชีพ, ข้าวสาร, น้ำดื่ม, ผ้าห่มกันหนาว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น และงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โดยก่อนหน้านี้ นาย ณรงค์ มาแจ้ง ผู้รับมอบบ้าน ได้อาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีที่ผุพัง ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ก่อให้เกิดความยากลำบากในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตประจำวัน ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจึงประสานไปยังมณฑลทหารบกที่ 39 ในการจัดชุดช่างซ่อมบ้าน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก เป็นจำนวน 38,000 บาท ชมรมผู้ใช้แรงงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 55,363 บาท ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ซึ่งนาย ณรงค์ มาแจ้ง และนางมัณธนา พรหมธานี มีความซาบซึ้งใจ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจึงขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 39 เทศบาลตำบลบ้านคลอง และหน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

281 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้