Templates by BIGtheme NET

กองพลทหารราบที่ 4  กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่และสายการบังคับบัญชา ให้กับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 คนใหม่ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ การบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พลตรี อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3  จึงกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่การบังคับบัญชาฯให้แก่ พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ท่านใหม่  โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  สำหรับกองพลทหารราบที่ 4 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 – 2430 ในสมัยรัชการที่ 5 พลตรีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้รับคำสั่งให้คุมทัพจากกรุงเทพฯสมทบกับทหาร ในส่วนภูมิภาคตามเส้นทาง ที่ผ่านไปเส้นทางเคลื่อนทัพ ในสมัยนั้น ใช้เส้นทางเรือจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางเท้าต่อไป เมื่อเสร็จจากการปราบฮ่อแล้ว ไม่ได้ยกทัพกลับกรุงเทพฯ ทั้งหมด แต่ให้เหลือบางส่วนไว้ เพื่อรักษาความสงบทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่ของทหารที่เหลือไว้ เป็นพวกทหารอาสาสมัครตามภูมิภาคต่าง ๆ และ ทหารพวกนี้เป็นรุ่นแรกของกองพลที่ 4
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2484 ในระหว่างสงครามมหาเอเซียบูรพา พันเอกหลวงหาญสงคราม ผบ.มณฑลทหารบกที่ 4 ได้รับคำสั่งให้จัดตั้งกำลังในรูปกองพลชื่อ ” กองพลที่ 4 ” ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหน้าที่ให้ทำการเข้าไปยึดพื้นที่ ในเขตรัฐฉานในประเทศพม่า ผลการปฏิบัติสามารถยึดได้ เมืองโก เมืองเสน เมืองพยาค เมืองเชียงแสน เมืองยอง เมืองยู้ เมืองเสี้ยว และพื้นที่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำหลวยได้สำเร็จ เมื่อ พ.ศ. 2499 ย้ายที่ตั้งจากจังหวัดนครสวรรค์ มาที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ทบ. เมื่อ พ.ศ. 2501 กองพลที่ 4 ขึ้นตรงกับภาคทหารบกที่ 3 ต่อมาเปลี่ยนเป็น กองทัพภาคที่ 3 เมื่อ 16 กันยายน 2526 เปลี่ยนนามหน่วยจากเดิมมาเป็น “ กองพลทหารราบที่ 4 ” จนถึงปัจจุบัน มีอายุในการก่อตั้งครบ 78 ปี และพลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง นั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ที่ 4 คนที่ 28 ในโอกาสนี้ พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง  ได้กล่าวว่าจะสานต่อแนวนโยบายของอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4  อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของกองทัพบก  ควบคู่กับการปกป้องสถาบันของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่สืบต่อไป

1488 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 7 เยี่ยมชมวันนี้