Templates by BIGtheme NET

พิธีมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ 3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ระหว่างพลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 กับพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ท่านต่อไป 

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวง สักการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ และปกป้องบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็น ขจัดทุกข์ภัยให้แก่ปวงประชาราษฎร์ นานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์และเรืองลือ พระเกียรติก้องขจรไกล ซึ่งจะขอน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อส่วนร่วมและประเทศชาติตลอดไป

 จากนั้นได้มีพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมกันนี้ได้มีการกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 บริเวณหน้ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมีข้าราชการและกำลังพลหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับกองบัญชาการช่วยรบที่ 3นั้นได้กำเนิดมาเป็นเวลา 50 ปี มีผู้บัญชาการช่วยรบที่ 3 ท่านปัจจุบันเป็นคนที่ 24 

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ์ ผู้บัญชาการช่วยรบที่3 (ใหม่)ได้กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นั้น ผมมีความปราบปลื้ม และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 อย่างเต็มกำลังสามารถ  สำหรับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ นั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในระดับกองทัพภาค และระดับกองทัพบก ท่านได้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพไว้เป็นมรดกแก่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งผมขอน้อมรับและสานต่อปณิธานรวมทั้งแนวนโยบายที่ท่านได้สร้างไว้ทุกประการ ในวาระที่ท่านจะต้องไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นั้น ผมขอยืนยันว่าผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 อย่างดี ทั้งการปกครองบังคับบัญชา และการบริหารหน่วยจะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านต้องการรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผมและกำลังพลในกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมให้การสนับสนุนท่านทุกประการและตลอดเวลา

ภาพ-ข่าว พรหมพร คงเนตร รายงาน

416 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้