Templates by BIGtheme NET

ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจดูแลมอบเงินทุนให้กับบุตรกำลังพลถึงบ้านเรือน


พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบเงินทุนบำรุงขวัญให้แก่บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือการดำรงชีพ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

216 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้