Templates by BIGtheme NET

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา07.30 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพบก ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพรวมของกองทัพบก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียง
กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่3 กำลังพลและครอบครัวของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ที่ 39 และชุมชนรอบค่าย กำหนดจัดพิธีโดยมีรายละเอียดดังนี้
-07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ
-07.00  น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ

310 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้