Templates by BIGtheme NET

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ อำเภอเนินมะปราง ,อบต.ชมพู มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง และผ้าห่มกันหนาว ณ สำนักสงฆ์คีรีศรีบรรพต หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ อำเภอเนินมะปราง ,อบต.ชมพู มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 64 ผืน ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งและภัยหนาว ณ สำนักสงฆ์คีรีศรีบรรพต หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2562 ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกิดภาวะฝนตกทิ้งช่วง โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลชมพู อ.เนินมะปราง เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าเขา มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมทั้งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงได้มอบถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 64 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งได้จัดชุดแพทย์เดินเท้า บริการตรวจสุขภาพประชาชน พร้อมแจกจ่ายยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ซึ่ง การเดินทาง เข้า – ออก มีความยากลำบาก และได้จัดชุดบริการตัดผมให้กับชาวบ้านเด็กในชุมชนอีกด้วย
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

178 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้