Templates by BIGtheme NET

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ยึดไม้ยางนา 3 ท่อนขนาดใหญ่ ปริมาตร 9.18 ลูกบาศก์เมตร ที่ตัดสวมรอยโครงการขยายเขต ไฟฟ้าของกรมป่าไม้ ตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

วันที่ 25 ตุลาคม 2,562 คณะเจ้าหน้าที่อุทยานทุ่งแสลงหลวง ได้ไปตรวจสอบติดตาม ในคดีตรวจยึดไม้ยางนา 3 ท่อน ปริมาตร 9.18 ลูกบาศก์เมตรที่ ได้ตรวจยึดไปเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 ตามปจวข้อ 3 เวลา14.00 น.คดีที่ 116/62 ยึดทรัพยที่ 48/62 ดำเนินคดีที่สภอ.เนินมะปรางที่ผ่านมา ในเขตโครงการขยายไฟฟ้าของกรมป่าไม้ เลขที่ 41/60 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำวังทองฝั้งซ้าย ตำบล ชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 8 กม. รวมเนื้อที่ได้ 25 ไร่ และได้รับอนุญาต ตัดฟันต้นไม้ในแนวเขตขยายไฟฟ้าดังกล่าว แต่มีไอ้โม่งสวมรอยแอบตัดไม้ยางนาขนาดใหญ่ ติดแนวเขตขยายไฟฟ้าแต่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่อยู่คาบเกี่ยวกันในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯดังกล่าวเพียง16 เมตร ในวันนี้คณะเจ้าหน้าที่จึงได้มาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อหาพยานหลักฐานสืบตัวหาบุคคลไอ้โม่งที่แอบสวมรอยโครงการขยายเขตไฟฟ้าของกรมป่าไม้ดังกล่าว ซึ่งตามแหล่งข่าวแจ้งว่าบุคคลไอ้โม่งดังกล่าว มีตำแหน่งถึง เป็นสารวัตรกำนัน ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายให้ได้ต่อไป

691 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้