Templates by BIGtheme NET

สบอ.11 จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” น้อมรำลึก “สมเด็จย่า” บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในหน่วยงาน ให้เจริญงอกงาม แข็งแรง ให้ร่มเงาและความร่มรื่น…

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562” โดยมีนายบพิตร ปิงโสภา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่าน ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศไทยที่กำลังเสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง อีกทั้งยังทรงมุ่งหวังที่จะให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติให้เป็นมรดกขอลูกหลานของไทยในอนาคต ด้วยพระองค์ท่านทรงโปรดการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ

ซึ่งกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในครั้งนี้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นรวงผึ้งที่ได้ปลูกภายใต้โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต้นไม้ที่ปลูกไว้เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ในบริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม และกำจัดวัชพืช เพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงาม แข็งแรง ให้ร่มเงาและความร่มรื่นสืบไป

159 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้