Templates by BIGtheme NET

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) เข้ารับราชการ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ(ทหารใหม่)เข้ารับราชการโดยจัดพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นั้นกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารกองประจำการ(ทหารใหม่ จำนวน 10 สัปดาห์) ของกองทัพบก รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการการศึกษาต่อระหว่างอยู่ในกองประจำการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) กำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวลและเมื่อทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ฝึกครบ 10 สัปดาห์ เชิญชวนครอบครัวและญาติทหารใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่

190 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้