Templates by BIGtheme NET

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เป็นประธานและผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต


โดยมี พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับผ้าพระกฐิน อุ้มประคองนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระวิหารพระพุทธชินราช วางผ้าที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้นประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐิน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วเสร็จ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วประเคน พร้อมทั้งถวายเทียนพระปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม จากนั้นประธานถวายบริวารกฐินแด่เจ้าอาวาส และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์


สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวชมและสักการบูชาเป็นจำนวนมาก

195 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้