Templates by BIGtheme NET

คุณชาญ ฉันท์วิภว กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณชาญ ฉันท์วิภว กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการ TO BE NUMBER ONE

129 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้