Templates by BIGtheme NET

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2562 ณ วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2562 ณ วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


– เวลา 07.30 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีสมโภช ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง
– เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี
– เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้กำหนดพิธีทอดกฐิน ณ วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ เพื่อนำไปปฎิสัณฐาน บูรณะซ่อมแซม และใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดยาง ต่อไป

293 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้