Templates by BIGtheme NET

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ พระวรญาณมุนี อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

 

เมื่อเวลา 19.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาการเปรียญโลกอุดร วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ พระวรญาณมุนี (แจ่ม สุรมโม) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพบรรดาศักดิ์ หีบทองทึบ คือหีบสำหรับพระที่มีสมณศักดิ์ (ชั้นเทพ ,ชั้นราช และสามัญ)

 

147 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้