Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมี นางอัจฉริยา เบญจพร ผู้ประสานงานการจัดแข่งขันฯ ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันมินิฯ วอลเลย์บอล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ ห่างไกลจากยาเสพติดตามเจตนารมณ์ของโครงการ บวท.สีขาว และส่งเสริมสนับสนุนยุวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา และเป็นโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้พัฒนาขีดความสามารถ และไดรับประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม และมีทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม เป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้เหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท , 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ และทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

183 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้