Templates by BIGtheme NET

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และคณะ ณ ห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด มีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,000 ผืน เป็นเงิน 765,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 นำช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 ที่ยังขาดแคลน ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด มาด้วยดีโดยตลอด ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ ๓เป็นพื้นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็น โดยกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

133 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้