Templates by BIGtheme NET

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมนี้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 2 โรงเรียน โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทั้งนี้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีครบรอบสถาปนากรุงธนบุรี 250 ปี ได้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน และได้เรียนเชิญ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิตติมศักดิ์

โดยนำรายได้สร้างประโยชน์ในทางการกุศลและตอบแทนคุณ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาตีก๊กเจ้าพระยาเมืองพิษณุโลก หลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้มาเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งพระองค์ทรงยกทัพมาตีถึง 2 ครั้งจึงสำเร็จ และเมื่อพระองค์ปราบชุมนุมพระเจ้าฝางได้แล้วก็เท่ากับได้เมืองเหนือทั้งหมดเพื่อระลึกถึงการศึกในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงมาประดิษฐาน ณ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ในการดำเนินการครั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 มาจัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน ใช้งบประมาณจำนวน 596,772 บาท จากคณะศรัทธาที่ให้การสนับสนุนจนสำเร็จสมบูรณ์และประดิษฐาน ณ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบริการให้กับประชาชน

 

269 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้