Templates by BIGtheme NET

รอง ผบ.กกล.ผาเมืองแถลงข่าวจับยา 2 ล้านเม็ด พื้นที่ อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

รอง ผบ.กกล.ผาเมืองแถลงข่าวจับยา 2 ล้านเม็ด พื้นที่ อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำแม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน ทำการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนนั้น พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลัง ผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด


ในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย พันเอก ศรัณย์รอดบุญธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔ จึงได้จัดกำลังจากกองบังคับการควบคุมที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางบ้านเปียงหลวง ถึงบ้านบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๓๐ นาฬิกา ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแต่งกายชุดพลเรือนประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ นาย เดินเข้ามา มีเป้สะพายหลัง และมีอาวุธไม่ทราบชนิด จึงส่งสัญญาณให้หยุด แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งหมดตกใจและวิ่งหนีกระจัดกระจายลงไปในหุบเขา โดยอาศัยความมืดหลบหนี และได้ทิ้งสัมภาระบางอย่างไว้ หน่วยจึงเข้าทำการตรวจสอบสัมภาระที่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวทิ้งไว้ ตรวจพบเป้กระสอบปุ๋ย จำนวน ๑๘ กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า)สัญลักษณ์ Y 1 และ A จำนวน ๑๓ กระสอบ จำนวนประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ไอซ์) จำนวน ๕ กระสอบ จำนวนประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันหน่วยได้ ทำการแถลงข่าว และนำของกลางทั้งหมดส่งให้ สภ.เวียงแหง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป

131 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้