Templates by BIGtheme NET

คุณเปรมฤดี ชมพูนนท ประธานสภาวัฒนธรรมจว.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรม พระวรญาณมุนี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ณ วัดอรัญญิก

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คุณเปรมฤดี ชมพูนนท ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรม พระวรญาณมุนี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ณ วัดอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยจะทำการสวดอภิธรรมในทุกๆวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

156 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้