Templates by BIGtheme NET

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแถลงแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ( The Golden Triangle Operation 1511 ) ครั้งที่ 1/63

เมื่อวันที่  14 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น.พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแถลงแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ( The Golden Triangle Operation 1511 ) ครั้งที่ 1/63 – ศอ.บส.ชน. เพื่อวางแผนร่วมกันในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 หน่วยเข้าร่วม

ทั้งนี้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ( The Golden Triangle Operation 1511) ครั้งที่ 1/63 – ศอ.บส.ชน. ในห้วงวันที่ 15-31 ธ.ค.62 โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ1. กำหนดเป้าหมายคู่ขนาน – ฝ่ายเมียนมา บริเวณพื้นที่เมืองสาด และจังหวัดท่าขี้เหล็ก และคนไทยหนีหมายจับไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว – ฝ่ายไทย กำหนดพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ ผ่านเข้า – ออก พื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 2. ยกระดับว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา
โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการคือ
1. ร่วมกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นสารเคมีที่เสียงต่อการนำไปผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
2. เพิ่มมาตรการจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทาง ให้มีประสิทธิภาพ ภายในแต่ละประเทศของตน
3. ดำเนินการต่อพื้นที่และหมู่บ้านสำคัญที่คาดว่าเป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งพักยาเสพติดในประเทศของตน
4. ดำเนินการสืบสวนปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดในประเทศของตน
3. จัดกำลังร่วมปฏิบัติตามแผนฝ่ายไทย ตั้งแต่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน เพื่อหยุดยั้งการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์

290 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้