Templates by BIGtheme NET

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทานปลูกหญ้าแฝก….เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระอัจฉริยภาพ ของ รัชกาลที่ 9 จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน…

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทานปลูกหญ้าแฝก….เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระอัจฉริยภาพ ของ รัชกาลที่ 9 จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน…
พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทานของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ทำการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,000 ต้น
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้กำลังพลของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยความร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน
หญ้าแฝกช่วยยึดดิน แก้ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ใช้กำแพงที่มีชีวิต นั่นก็คือหญ้าแฝก โดยโครงการพระราชดำริต่างๆจะมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดดินและแก้ปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง
สำหรับโครงการตัวอย่างในการพัฒนาหญ้าแฝก คือโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ซึ่งใช้การปลูกหญ้าแฝกเป็นเขื่อนตามธรรมชาติ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ไม่ให้ดินเลื่อนไหล อีกทั้งยังช่วยกรองตะกอนดินที่น้ำพัดพามา นอกจากนี้ยังไม่ต้องสร้างแนวกำแพงโดยวิธีทางวิศวกรรม ช่วยให้หยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก และยังมีสภาพกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
ผลสำเร็จจากโครงการนี้ ทำให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้ง

 
93 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้