Templates by BIGtheme NET

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครู และนักเรียน เพื่อเป็นขวัญเละกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครู และนักเรียน เพื่อเป็นขวัญเละกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่


วันนี้ 8 ม.ค.63 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญเละกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในท้องที่บนดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ามกลางภูเขาสูง นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ที่องคมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นต่างพระเนตรพระกรรณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล

83 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้