Templates by BIGtheme NET

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ย้ำมาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่า และพร้อมรับมือภัยแล้ง  

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอไชยปราการ เน้นย้ำมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ 8 ม.ค.63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการส่วนอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอไชยปราการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการรับมือป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทำงานร่วมกัน มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนไม่จุดหรือเผาในที่โล่ง จนเกิดฝุ่นควัน และยังให้เตรียม Safety zone เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อเกิดภาวะหมอกควัน

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยให้เร่งสำรวจ เก็บข้อมูล พื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ และสำรวจแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

134 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้