Templates by BIGtheme NET

วันรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาล (ลด PM 2.5) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรไม่เผาอ้อยส่งโรงงาน ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง รวมถึงรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ของรัฐบาล ณ แปลงนายวรชัย มโนมัธย์ ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 9 ม.ค. 63 ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ. พิษณุโลก,คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19, สมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร และ บ.น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน วันรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาล (ลด PM 2.5) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรไม่เผาอ้อยส่งโรงงาน ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง รวมถึงรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ของรัฐบาล ณ แปลงนายวรชัย มโนมัธย์ ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน ,นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวต้อนรับ และมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์ จ.พิษณุโลก กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร คณะผู้บริหาร บ.น้ำตาลพิษณุโลก คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จ.พิษณุโลก และชาวไร่อ้อย เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมี นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ , บ.น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และยังมีการสาธิตการขับรถตัดอ้อย tiger และรถสางใบอ้อยของ
คูโบต้า อีกด้วย

253 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้