Templates by BIGtheme NET

คุณอนันต์ สมุทธารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คุณอนันต์ สมุทธารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานบริษัทฯ โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และยังเป็นการสร้างความรู้สึกรักองค์กรให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย

137 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้