Templates by BIGtheme NET

พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ เสธนาธิการ กองทัพภาคที่ 3/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศกำลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.45 น. พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ เสธนาธิการ กองทัพภาคที่ 3/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศกำลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ “แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการปฐมนิเทศกำลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ “แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)” และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมฯ รวมทั้ง “แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565)” ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

171 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้