Templates by BIGtheme NET

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรีรุ่นที่ 1

พิษณุโลก วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรีรุ่นที่ 1 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงกรานต์ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีแกนนำสตรีที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

38 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้