Templates by BIGtheme NET

พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

วันที่ 18 มกกราคม 2563 เวลา 07.30 น.พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องในวันกองทัพไทย

131 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้