Templates by BIGtheme NET

สถาบันอิศรา จับมือสมาคมสื่อฯพิษณุโลก และสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ฯ มรภ.พิบูลสงคราม ถ่ายทอดกลยุทธ์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และนายกสมาคม ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถาบันอิศรา ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก กำหนดการจัดบรรยายพิเศษ”สื่อมวลชนกับกลยุทธ์นำสนอข่าวเจาะ” โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา กำหนดเดินทางมาบรรยายให้ความรู้สมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ความรู้การพัฒนาทักษะการผลิตข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ข่าวเพื่อชุมชน รวมทั้งสร้างรูปแบบการสื่อสารภาคประชาชน ข่าวนโยบายสาธารณะ ตลอดจนข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

นายมังกร กล่าวว่า ประการสำคัญสถาบันอิศรา ได้จัดตั้ง“สำนักข่าวอิศรา”เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนให้เป็นที่พึ่งสาคัญแก่สังคมไทยทำหน้าที่ทั้งการตรวจสอบค้นหาความจริง ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในวงราชการและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆอย่างตรงไปตรงมา จนได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ”การทำหน้าที่ของสถาบันอิศรา ในการนำเสนอข่าวเชิงลึกหลายประเด็นได้นำมา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคม มั่นใจว่าจะยังประโยชน์กับผู้เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสื่อมวลชน นักศึกษา และผู้สนใจอย่างกว้างขวาง คาดว่าการบรรยายให้ความรู้ในแง่มุมข่าวสารที่หลากหลาย จะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา และสื่อมวลชนทุกแขนง” นายมังกร กล่าว

102 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้