Templates by BIGtheme NET

พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32ผลิตถุงผ้าแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 32, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตันต่อวัน เป็นถุงพลาสติกประมาณ 80 % หรือ ประมาณ 5,300 ตันต่อวันโดยน้ำหนัก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วม ผลจากกระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดพลาสติก และโฟมหลังการใช้งาน ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อประชาชน พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่จะส่งผลต่อประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงได้ดำเนินการผลิตถุงผ้าแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 32, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างการรับรู้ให้ทราบถึงสาเหตุ และผลเสียที่จะตามมาของภาวะโลกร้อน รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือตะกร้าที่สานจากไม้ไผ่ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วย

134 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้