Templates by BIGtheme NET

พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของ พล.ร.4 และ หน่วยขึ้นตรง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่  23 ม.ค.63 พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของ พล.ร.4 และ หน่วยขึ้นตรง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยดำเนินการร่วมกับชุมชนรอบวัดอรัญญิก และ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอรัญญิก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 450 ราย

เนื่องในวันคล้ายวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และยังเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดอรัญญิกด้วยการทำความสะอาด ศาสนสถาน อาคารสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการทำความสะอาดคูคลองภายในบริเวณวัด โดยมีกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิกซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัด ออกมาร่วมแรงกับพี่ๆทหาร  เมื่อพี่ๆทหารได้เห็นภาพความเลอะเปื้อนของเด็กนักเรียนได้รู้เลยว่าทำด้วยใจอย่างแท้จริง

134 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้