Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับในการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู สีแสด และสีฟ้า โดยแบ่งเป็นกีฬาสากล 6 ชนิด คือ ปาเป้าลูกโป่ง, โยนบอลลงตะกร้า, เลี้ยงบอล, เปตอง, โบลิ่งขวดน้ำ , ซัพเฟิลบอร์ด และกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิด คือ ปิดตาเตะปี๊บ, ส่งแป้งกลับหลัง, เดินเปี้ยวซุปเปอร์แมน, ตีกอล์ฟคนจน, ดูดนม และประกวดกองเชียร์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

39 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้