Templates by BIGtheme NET

พิษณุโลก “กร บ้านกร่าง ปาดน้ำตา” ขณะพาคณะสมาคมสื่อฯให้กำลังใจ นักข่าวสาวทีวี 9 -สำนักข่าวไทย สู้มะเร็งร้าย น้ำตานองวัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก โดยมีวาระที่สำคัญการกำหนดกิจกรรมวันนักข่าว ชี้แจงสถานะทางการเงิน และนายทะเบียนจำนวนสมาชิก ตลอดจนเรื่องอื่นๆ

ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและสมาชิก ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในการที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยเฉพาะประเด็นสมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริง จึงจะมีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมฯ ส่วนสมาชิกวิสามัญเป็นเพียงผู้ที่สนใจและเข้ามาสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯได้ ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปิดกั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ที่จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพและขยับสถานะเป็นสมาชิกสามัญและเป็นกรรมการในที่สุด

นายมังกร กล่าวว่า นับว่าเป็นการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ที่ตนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ตามข้อบังคับไม่เกิน 2 สมัยๆ ละ 2 ปี สิ่งตนพยายามยกระดับวิชาชีพ พัฒนาสมาชิกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ ควบคู่กันไปกับการสร้างภาพลักษณ์และบรรทัดฐานให้เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก เพื่อเกิดความสง่างามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ต่อมาเวลา 12:00 น.คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบเงินให้กำลังใจนางสาวอัมพร ขุนกอง ผู้สื่อข่าวทีวี 9 -สำนักข่าวไทย อสมท.ที่วัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นระคนโศกเศร้า และร่วมร้องเพลง”กำลังใจ”และ”ดอกไม้ให้คุณ” ซึ่งนางสาวอัมพร ได้สวมกอดพี่ๆและเพื่อนๆ อีกทั้งร่วมร้องเพลง ทำให้หลายคนตื้นตันและหลั่งน้ำตาไปด้วยกัน นอกจากนั้นสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กำหนดจะมาทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดจอมทองในวันนักข่าว 5 มีนาคม นี้ อีกด้วย

219 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้