Templates by BIGtheme NET

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตร เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จากคุณเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ (สายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ) บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักเริ่มจากประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในขณะนี้มียอดเพิ่มขึ้นทุกวัน กองทัพภาคที่ 3 นับว่าเป็นหน่วยงานกำลังสำคัญของบ้านเมือง มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง  บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด และคณะจึงมีความประสงค์ที่จะมอบแอลกอฮอล์ให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยให้มณฑลทหารบก(โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก)ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลอบรมทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับหน่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกต่อไป

346 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้