Templates by BIGtheme NET

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวกรณีนายทหารสัญญาบัตร สังกัดพัน.ขส.23 ติดไวรัส โควิด 19

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พันเอก นพ.วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแถลงข่าวกรณีปรากฎข่าวสารว่ามีนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID -19 นั้น เนื่องจาก
นายทหารสัญญาบัตรดังกล่าว ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กีฬาชกมวย ณ สนามมวยลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ที่มีการระบาดและมีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID -19 เป็นกลุ่มก้อน ต่อมาได้เดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมการทำเรื่องปรับย้ายไปยังหน่วยทหาร แห่งใหม่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้ทำการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนการปรับย้าย ในช่วงเย็นของวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2563 โดยมีเพื่อนร่วมงานมาร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าว
ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายทหารสัญญาบัตรดังกล่าว ได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และได้พบว่าเริ่มมีอาการผิดปกติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ถ่ายเหลว จึงได้ไปตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลบำราศนราดูร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แจ้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ว่ากำลังพลดังกล่าว มีผลยืนยันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID -19 และได้รับการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำราศนราดูล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
กองทัพภาคที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และชุดเวชกรรมป้องกัน กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่คัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยงกำลังพลในหน่วย รวมทั้งทำการสอบสวนโรค เพื่อหากลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยในทันที เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยพบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มที่ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และสัมผัสมือ จำนวนทั้งสิ้น 18 นาย โดยได้มีมาตรการในการดำเนินการ คือ ทำการกักบริเวณ เพื่อควบคุมป้องกันโรคกับกำลังพลดังกล่าว รวมถึงครอบครัวที่บ้านพักอีกจำนวน 6 วัน จึงจะครบจำนวน 14 วัน หลังจากที่ได้สัมผัสโรคครั้งสุดท้าย ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ จากกำลังพลดังกล่าว เพื่อตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และดำเนินการวัดไข้และตรวจร่างกายในเบื้องต้น พบว่ากำลังพลทั้งหมดไม่มีไข้ มีเพียงแต่อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย จำนวน 5 นาย       

ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายใกล้ชิดสัมผัส ติดตามการวัดไข้ และอาการแสดง   เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยให้ผู้เข้าข่ายสงสัยสัมผัสใกล้ชิดรายงานการปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งได้ทำความสะอาดหน่วย ด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮเตอร์) ผสมน้ำ ในอัตรา 1 : 9 ทำความสะอาดบริเวณทุกพื้นที่ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ให้สุขศึกษากับหน่วยเกี่ยวกับอาการแสดงของโรค แนวทางการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงแนวทางการทำความสะอาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งผลการตรวจกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 18 นาย ผลไม่พบเชื้อทั้ง 18 นาย แต่ยังคงใช้มาตรการให้กักอยู่ที่บ้าน การป้องกันโรคส่วนบุคคลและดูอาการผิดปกติต่อจนครบ 14 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ของกำลังพลและหน่วยทหาร ตามนโยบายกำกับการใช้วินัยทหาร ต้าน COVID -19 การดูแลสุขลักษณะ สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ยึดหลักรู้โรคกระจ่าง ศึกษาหาความรู้เรื่องโควิด-19 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ร่วมกับทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวน  ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ด้วยวิธีการขั้นต้น “ช่วยกัน Just Do it. One Team One Fight” เพื่อฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

494 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้