Templates by BIGtheme NET

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เร่งประสานช่วยด.ช.ดิดา​ อายุ 4 ขวบ ชาวบ.ขุนแม่สอง​ (ทีหลึคี)ป่วยเป็นไส้เลื่อน

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 /โครงการกำจัดพืชเสพติด​ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด ปี 2563 ในพื้นที่ท่าสองยาง -​ ปิตุคี จังหวัดตาก การลงพื้นที่ในครั้งนี้หน่วยได้ ตรวจพบ​ ด.ช.ดิดา​ ( ไม่มีชื่อสกุล​ )​ อายุ​ 4 ปี​ อยู่บ้านเลขที่​ 256​ บ.ขุนแม่สอง​ (ทีหลึคี)​ ม.13 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หมู่บ้านดังกล่าว พูด ฟัง ภาษากลาง ภาษาถิ่นเหนือไม่ได้ ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และฐานะยากจน​ เป็นบุคคลตกสำรวจ ป่วยเป็นโรคไส้เลื่อน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้​ นอนทรมานเจ็บปวด โดยทหารเสนารักษณ์ ของหน่วยได้ให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้นแล้ว

ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือในการผ่าตัดให้กับน้อง โดยจะทำการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ได้ ด้วยพื้นที่อาศัยอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมลำบาก  ขณะนี้หน่วยเร่งหาช่องทางเคลื่อนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญเนื่องจากเด็กไม่มีบัตรประชาชน เป็นบุคคลตกสำรวจ มีฐานะยากจน และต้องเข้ารับการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หน่วยจึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อรับบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับ ด.ช.ดิดา ทางช่องทาง บัญชี ทหารพราน 36 เลขที่ บัญชี 509-1-47624-5 ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สะเรียง


พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้กล่าวว่า ปัญหาสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้คือ น้องไม่มีสถานภาพ(ไม่มีบัตรประชาชน) จึงทำให้ ใช้การบริการทางการแพทย์ตามระบบไม่ได้ จึงต้องใช้งบประมาณพอสมควร ประกอบกับ อยู่ห่างไกล ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำน้องออกมารับการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่ สภาพของน้องน่าสงสารเป็นอย่างมาก เราจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้การช่วยเหลือน้องให้ได้ และถ้าท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บัญชี ทหารพราน 36 เลขที่ บัญชี 509-1-47624-5 ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สะเรียง เราขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมกัน

193 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้