Templates by BIGtheme NET

พันเอก เสมอ แจ่มใส ผบ.ป.4 ขอเจ้าหน้าที่จากปุศุสัตว์พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกัน

 

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พันเอกเสมอ แจ่มใส  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ขอรับการสนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จากด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) มีแนวโน้มการะบาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีประชาชนได้รับเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มีความห่วงใยกำลังพล และครอบครัว จึงได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมยาฆ่าเชื้อจากด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้ามาดำเนินการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว บริเวณสำนักงานและ
บ้านพักของทางราชการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ทั้งนี้ด้วยความห่วงใจในสวัสดิภาพของกำลังพลและครอบครัว  และอยากขอร้องให้ทุกท่านใสใจดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด เพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยความปลอดภัยกันทุกคน

114 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้