Templates by BIGtheme NET

ทหารพราน36 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ” Army Delivery ” มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน ในห้วงไวรัสโควิด19

วันที่ 19 พ.ค. 63 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่36 มอบหมายให้ ร.อ.ศุภวัฒน์ คิดดี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำกำลังพลจิตอาสา และชุดเคลื่อนที่เร็ว ” Army Delivery ” ทำการสำรวจพื้นที่และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค- บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในถิ่นทุรกันดาร และได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ บ.แม่ก๋อนเหนือ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.

แพทย์ทหารของหน่วย ได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) และโรคระบาดที่มากับยุง เช่น ชิคุนกุนยา,ไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ,การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และการตัดผม

กรมทหารพรานที่ 36 ยังคงออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่การสือสารยังเข้าไม่ถึง ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19 อย่างต่อเนื่อง

29 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้