Templates by BIGtheme NET

ชุดประชาสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่4 (ร.4พัน.3) ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ออกประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด19

เมื่อ 21 พ.ค. 63 เวลา 08.30 น.ชุดประชาสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่4 (ร.4พัน.3) ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ออกประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด19 และโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อ.ไทรงาม อ.ลานกระบือ และ อ.พรานกระต่าย ทั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค โควิด19 รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังดีขึ้น และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ประชาชน ให้ความสนใจในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

40 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้