Templates by BIGtheme NET

ฝกร.ศป.บส.ชน. ดำเนินการเติมสิ่งของอุปโภค-บริโภคภายในตู้ปันสุขเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ซึ่งนำไปติดตั้งไว้ บริเวณทางขึ้น-ลง ตึกผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อ 23 พ.ค.63 เวลา12.30 น. ฝกร.ศป.บส.ชน.  ดำเนินการเติมสิ่งของอุปโภค-บริโภคภายในตู้ปันสุขเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ซึ่งนำไปติดตั้งไว้ บริเวณทางขึ้น-ลง ตึกผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยทำการเติมสิ่งของภายในตู้อาหารปรุงสุก มีผัดชีอิ๋วคะน้าไข่หมูหมัก จำนวน 50 กล่อง มีผู้มารับของบริจาค จากตู้ปันสุข ซึ่งเป็นประชาชนที่มารับการตรวจโรคและรักษา , พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงพนักงานทำงานความสะอาด

44 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้