Templates by BIGtheme NET

พ.อ. เสมอ แจ่มใส ผบ.ป. 4 ได้มอบหมายให้ ร.อ. อัครพล มณีวัลย์ ผบ.ร้อย.บก.ป.4 นำทหารกองประจำการที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

พ.อ. เสมอ แจ่มใส ผบ.ป. 4 ได้มอบหมายให้ ร.อ. อัครพล มณีวัลย์ ผบ.ร้อย.บก.ป.4 นำทหารกองประจำการที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 กลับไปเยี่ยมครอบครัว จำนวน 2 ราย

พลฯ อภิวัฒน์ ศรีใจอินทร์
ณ บ้านเลขที่ 61 ม.8 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ อาศัยอยู่กับยายอายุ 68 และ แม่อายุ 45 ซึ่งแม่ต้องออกจากงานเนื่องจากโรงงานหยุดกิจการ ปัจจุบันรับจ้างเย็บผ้ารายได้ไม่แน่นอน
พลฯ ณัฐกิตติ์ พริบไหว ณ บ้านเลขที่ 177/2 ม.8 ต.แม่ยังตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ปัจจุบันยายอาศัยอยู่กับหลานคนเล็ก มีฐานะยากจน โดยแม่เดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 ทำให้งานทางเกาหลีใต้รายได้ลดน้อยลง
ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของทหารกองประจำการทั้ง 2 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 เพื่อให้ทหารกองประจำการคลายความกังวลเป็นห่วงครอบครัว มีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป  และทางครอบครัวของกำลังพลดังกล่าว ได้ขอขอบคุณที่หน่วยให้ความสำคัญ และเข้ามาให้การช่วยเหลือเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

190 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้