Templates by BIGtheme NET

กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา,ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒน จัดประชุมเพื่อรับฟัคำชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีทุกกองทัพภาค ในการแนะนำแนวทางตามพระราชดำริ และพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆสยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำเนินโครงการทหารพัธุ์ดีในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมโดยมีหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ที่ได้ดำเนินโครงการและกำลังจะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 กลุ่ม 18 หน่วย ณ ห้องประชุมค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

20 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้