Templates by BIGtheme NET

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ ประจำปี 2563

พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายงานด้านการข่าว มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นให้กำลังพลมีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี กองทัพภาคที่ 2 จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกการทดสอบ และตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศของกองทัพภาคที่ 2 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 เข้ารับการฝึกทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

20 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้