Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: กองบิน 46

กองบิน 46 จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ระหว่างผู้บังคับการคนเก่ากับผู้บังคับการคนใหม่ พร้อมยืนยันสานงานต่อตามเจตนารมณ์ผู้บังคับการคนเดิม

เมื่อวันที่5 ต.ค.58 เวลา 09.30 น. ณ ลานท่าอากาศยานกองบิน 46 ...

Read More »

น.อ.ฐากรู นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46  เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ” ซึ่งปีนี้ ครบรอบ 31 ปี  และพิธี มอบใบประกาศนียบัตรนักบิน

  วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. โดย น.อ.ฐากรู นา ...

Read More »

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ รองผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศโรงเรียนจ่านกร้อง

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58  นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไ ...

Read More »

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.46 คุณนัฐ นาครทรรพ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 ร่วมกันออกกำลังกายแอโรบิคเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 น. น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ. ...

Read More »