Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวประจำเดือน

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มกราคม 2560  เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ

  เช้าวันที่ 30 ม.ค.60  ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จัง ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มกราคม 2560  เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ

  เช้าวันที 30 ม.ค.60 ที่ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังห ...

Read More »