Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 “เมืองแพร่เกมส์ 2015”

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายกองค์การบร ...

Read More »

อบจ.พิษณุโลก เปิดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะ ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58  ที่หอประชุมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังห ...

Read More »

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำเครี่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์นาย ...

Read More »